Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom

OPIS

Otryskávacie stroje s tzv. "nekonečný pásom" typu „B“ sú určené na otryskávanie dielov jak vo vysoko sériovej produkcii, tak aj v produkcii menších sérií. Používajú sa predovšetkým na otryskávanie odliatkov zo sivej a tvárnej liatiny, oceľoliatiny, hliníkových odliatkov a tiež na odliatky vyrábané metódou presného liatia a odliatkov z farebných kovov. Ďalej sa používajú na otryskávanie výkovkov, na odstraňovanie ostrapkov z výpalkov a tiež na odstraňovanie ostrapkov a prestrekov z plastových dielov. Vyrábajú sa v dvoch základných variantoch, a to s "nekonečným pásom" gumovým (R) a "nekonečným pásom" oceľovým (S).​

Otryskávacie stroje typu „B“ sa nazývajú strojmi s tzv. "nekonečným pásom", pretože je v nich pás, ktorý vytvára slučku v tvare bubna, do ktorej sa vkladajú diely na otryskanie. Diely sa môžu vkladať do stroja ručne, alebo pri väčších strojoch automaticky pomocou hydraulického nakladača. Počas otryskávania sa diely v stroji neustále premieľajú v slučke vytvorenej nekonečným pásom a z metacieho kolesa (turbíny) je na ne odstredivou silou vrhaný abrazívny materiál v ideálne nastavenom prietoku. Po ukončení otryskávacieho cyklu je vykládka otryskaných dielov zabezpečená opačným smerom otáčania nekonečného pásu v stroji do pripravenej palety, alebo na vyvážací dopravník.

​CHARAKTERISTIKA

 • aj napriek tomu, že stroje typu "B" nezaberajú veľa priestoru v prevádzkach, ich výkon je dostatočný aj pre vysokokapacitnú produkciu,
 • bez ohľadu na materiál, z ktorého sú diely na otryskanie vyrobené
 • stroje s gumovým pásom sú určené na otryskávanie malých a stredných dielov (objem vsádzky 40 l - 720 l), stroje s oceľovým pásom
 • sú určené na otryskávanie stredných a veľkých dielov (objem vsádzky 140 l - 1000 l).
 • ​ich hlavné využitie je pri čistení odliatkov od zlievárenského piesku, presných odliatkov od keramiky, hliníkových odliatkov od
 • ostrapkov, odliatkov z farebných kovov. Ďalej na čistenie povrchu výkovkov a lisovaných dielov, zdrsňovanie a prípravu povrchu
 • povrchu pred následnou aplikáciou povrchovej úpravy, odstraňovanie ostrapkov a prestrekov z plastových dielov.
 • ponúkame širokú rozmerovú škálu strojov s rôznou kapacitou a plniacim objemom. Tiež je možné stroje doplniť širokou škálou
 • ​voliteľných doplnkov, čím naše stroje dokážeme prispôsobiť aj pre tých najnáročnejších zákazníkov
 • naše stroje sú vyrobené z kvalitných materiálov a sú dostatočne robusné, takže dokážu pracovať aj v tých najnáročnejších
 • prostrediach, ako sú zlievárne, kováčne a podobne

OTRYSKÁVANIE TLAKOVÝM VZDUCHOM

Otryskávacie stroje s nekonečným pásom typu „B“ môžu byť vybavené tryskacím systémom s jednou alebo viacerými tryskacími dýzami upevnenými na pohyblivom systéme. V tomto prípade je abrazivo vrhané tlakovým vzduchom cez tryskacie dýzy na diely v stroji. Tieto otryskávacie stroje sú určené na otryskávanie dielov, ktoré sa je potrebné otryskávať abrazivom s nízkou mernou hmotnosťou, ktorá neumožnuje používanie metacích kolies (turbín), ako je korund, sklenené guľôčky (balotína) atď.


Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria