Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom

Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom

OPIS

Otryskávacie stroje s tzv. "nekonečný pásom" typu „B“ sú určené na otryskávanie dielov jak vo vysoko sériovej produkcii, tak aj v produkcii menších sérií. Používajú sa predovšetkým na otryskávanie odliatkov zo sivej a tvárnej liatiny, oceľoliatiny, hliníkových odliatkov a tiež na odliatky vyrábané metódou presného liatia a odliatkov z farebných kovov. Ďalej sa používajú na otryskávanie výkovkov, na odstraňovanie ostrapkov z výpalkov a tiež na odstraňovanie ostrapkov a prestrekov z plastových dielov. Vyrábajú sa v dvoch základných variantoch, a to s "nekonečným pásom" gumovým (R) a "nekonečným pásom" oceľovým (S).​

Otryskávacie stroje typu „B“ sa nazývajú strojmi s tzv. "nekonečným pásom", pretože je v nich pás, ktorý vytvára slučku v tvare bubna, do ktorej sa vkladajú diely na otryskanie. Diely sa môžu vkladať do stroja ručne, alebo pri väčších strojoch automaticky pomocou hydraulického nakladača. Počas otryskávania sa diely v stroji neustále premieľajú v slučke vytvorenej nekonečným pásom a z metacieho kolesa (turbíny) je na ne odstredivou silou vrhaný abrazívny materiál v ideálne nastavenom prietoku. Po ukončení otryskávacieho cyklu je vykládka otryskaných dielov zabezpečená opačným smerom otáčania nekonečného pásu v stroji do pripravenej palety, alebo na vyvážací dopravník.

​CHARAKTERISTIKA

  • aj napriek tomu, že stroje typu "B" nezaberajú veľa priestoru v prevádzkach, ich výkon je dostatočný aj pre vysokokapacitnú produkciu, bez ohľadu na materiál, z ktorého sú diely na otryskanie vyrobené
  • stroje s gumovým pásom sú určené na otryskávanie malých a stredných dielov (objem vsádzky 40 l - 720 l)
  • stroje s oceľovým pásom sú určené na otryskávanie stredných a veľkých dielov (objem vsádzky 140 l - 1000 l)
  • ​ich hlavné využitie je pri čistení odliatkov od zlievárenského piesku, presných odliatkov od keramiky, hliníkových odliatkov od ostrapkov a tiež pri čistení odliatkov z farebných kovov. Ďalej na čistenie povrchu výkovkov a lisovaných dielov, dielov po tepelnom spracovaní, zdrsňovanie a prípravu povrchu pred následnou aplikáciou povrchovej úpravy, odstraňovanie ostrapkov a prestrekov z plastových dielov.
  • ponúkame širokú rozmerovú a výkonnostnú škálu strojov s rôznou kapacitou a plniacim objemom. Tiež je možné stroje doplniť širokou škálou ​voliteľných doplnkov, čím naše stroje dokážeme prispôsobiť aj pre tých najnáročnejších zákazníkov
  • naše stroje sú vyrobené z kvalitných materiálov a sú dostatočne robusné, takže dokážu pracovať aj v tých najnáročnejších prostrediach, ako sú zlievárne, kováčne a podobne
  • ku našim strojom ponúkame aj širokú škálu príslušenstva od frekvenčných meničov otáčok metacích kolies, cez na mieru prispôsobených dopravníkových systémov až po kompletnú automatizáciu procesu s využitím rôznych robotov

OTRYSKÁVANIE TLAKOVÝM VZDUCHOM

Otryskávacie stroje s nekonečným pásom typu „B“ môžu byť vybavené tryskacím systémom s jednou alebo viacerými tryskacími dýzami upevnenými na pohyblivom systéme. V tomto prípade je abrazivo vrhané tlakovým vzduchom cez tryskacie dýzy na diely v stroji. Tieto otryskávacie stroje sú určené na otryskávanie dielov, ktoré sa je potrebné otryskávať abrazivom s nízkou mernou hmotnosťou, ktorá neumožnuje používanie metacích kolies (turbín), ako je korund, sklenené guľôčky (balotína) atď.


Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom
Bubnové s gumovým alebo oceľovým pásom